Ordförande har ordet!

Ordförande har ordet

                                     Hej på er medlemmar!

Vid Årsstämman den 23 april 2023 blev jag vald till Ordförande. Igen efter många års från fälle, visserligen har jag varit med i styrelsen under mellantiden, med lite olika sysslor.
Jag tackar för förtroendet.
Under årsstämman kom önskemål om saker som vi ska ta hand om. I första hand Hemsidan som önskades bli aktivare och mer informativ mot medlemmar.
Kanske göra om den ? Tillgänglig till flera som kan skriva inlägg, rapporter om händelser och eventuellt bilder ? Dit vill Styrelsen ha idér från er medlemmar, ta gärna kontakt med oss! Undersökning pågår hur ev nya Hemsidan ska tas fram och hur den ska se ut. Arbete om hemsidan är på gång!

Våran främsta uppgift är ju förstås ge medlemmar bra möjligheter att kunna starta och meritera sina Hundar. Samtid behöver vi utbilda nya Jaktprovs domare. Anmäl er till utbildningen, gärna yngre personer, förnyelse är välkommet, vi är tillräckligt många som inte har så lång steglängd längre!

Under mötet framgick det att vi är 76 medlemmar i Ölstkl nuläge. Kräftgång med andra ord. Hoppas på under att återväxten repar sig. Tyvärr har vi mycket emot oss!!! Vi som vill jaga med våran Stövare!!! Generationsväxling? Kanske? Men den största orsaken är utan tvekan VARG! Vi har knappt någon område i våran län som inte är påverkat.
Då är inte lätt att vara Stövarjägare (även andra lös hunds ägare att inte glömma, vi sitter i samma båt) 9 st länsägna revir-par pluss 6 revir-par i länsgränser, enligt senaste information från myndigheter som har koll.
Detta gör livet surt för oss.

Lösningen på nämnda frågan ??? SKK,Jägarorganisationer,Politiker, Länssyrelsen, Natusvårdverket, Regeringen och EU .Ja ni får själva bilda er en uppfattning ?? Nu i september fyller Ölstkl 80år, det var nämligen 19-09-1943 som klubben blev till.
Kan vara något att uppmärksammas?
I stämman kom det upp, men någon beslut togs det inte . Styrelsen kanske kommer på något.

För oss som är j-provs domare pågår utbildning av regelrevidering och nya it-system för redovisning av jaktprov. De flesta har genomgått utbildningen, samt några som inte hade möjlighet närvara står på tur. Kallelse kommer till er. Ja nu får det vara nog från mig den här gången. Hoppas att alla ni har det bra under sommaren. Väl mött. Arto/Orförande