Jaktprovsprogram 2022/2023

Jaktprovsprogram 2022/2023



 

Tävlingsledare/ kommissarie för jaktprov:

Johan Appelgren, Rala 110, 692 92 Kumla

Mob. 070-241 97 95

 

Alla anmälningar till jaktprov görs enklast via våran hemsida i hundprov, i annat fall ta kontakt med Leif.

Leif Jansson Forsnästorp 310   691 92 Granbergsdal tel; 070-587 35 68 eller

via E-post: slejansson108@gmail.com


Nytt för iår är att klubbmedlem startar gratis med förstagångs startande hund i UKL/ÖKL. Kontakta kassör efter anmälan.

 

Startavgift jaktprov:


Ekl-prov

500kr + 200kr direkt till domare och dag.

 

Ökl-prov

250kr + 200kr direkt till domare.

 

Ukl-prov

250kr + 200kr direkt till domare.

 

RR-prov

100kr + 100kr direkt till domare.

 

Inbetalas i samband med anmälan till:

Plusgiro:     271120-8   Örebro läns Stövarklubb

 

Stamtavla och ID-märkning skall visas för domaren.

Hundägaren är alltid ansvarig för att hunden ej driver fredat vilt.

 

 

 

 

KM och uttagning till DM-2023


Arrangeras den 11-12/2 2022 i Sydnärke.

KM avgörs lördagen som ett ÖKL-prov, DM-uttagning är lör-sön. Vill en deltaga på både KM samt DM-uttagningen anmäler man till EKL-prov. Meriter för start i elitklass krävs ej till KM (ÖKL-provet).


Hundägare bokar och anmäler domare för båda dagarna, namnen anges på anmälan.

Hundägare kontaktar domare efter utsänd startlista och bestämmer mötesplats.

Kommissarie: Johan Appelgren, Rala 110  692 92 Kumla

Mob. 070-241 97 95

E-post: johanappelgren1@hotmail.com

Fullmäktige: Arto Nieminen.

Avgift: 500kr + 200kr direkt till domare och dag.

Sista anmälningsdag 29:e jan. 2023.

 

Rörliga prov

 

 Anmälan i hundprov via hemsidan.

Anmälan om start kan ske med bokad domare dag före provdag.

 

Rörligt elitklass hare och rävprov 1/9 2022-28/2 2023


Kommissarie: Johan Appelgren, Rala 110 692 92 Kumla

Mob. 070-241 97 95

E-post: johanappelgren1@hotmail.com


Krav: Meriter för start i elitklass.

Rörligt elitklassprov med skilda provrutor och olika domare

de båda provdagarna.

Ej start på hemmamark. Provmarken skall vara inom klubbens verksamhetsområde.

Hundägare bokar och anmäler domare för båda dagarna, namnen anges på anmälan.

Domare får ej döma hund som denne dömt tidigare till 1.a ökl/Ukl.

Startavgift: 500kr + 200kr direkt till domare och dag. inbetalas i samband med anmälan

till: Örebro Läns Stövarklubb. Plusgirokonto 271120-8

 

Hare och rävprov öppen- unghundsklassprov, RR-prov, särskilt rävprov öppen- unghundsklass, särskilt rävprov elitklass.

Kommissarie: Johan Appelgren, Rala 110 692 92 Kumla

Mob. 070-241 97 95

E-post: johanappelgren1@hotmail.com

 

Öppen- unghundsklassprov och RR-prov under tiden 1/9 2022 till 28/2 2023.

Särskilt rävprov öppen- unghundsklass under tiden 1/9 2022 till 28/2 2023.

Särskilt rävprov elitklass på mark där hunden vanligtvis ej jagar,

olika domare de två provdagarna.

Hundägare ordnar domare och provmark själv.

Provmarken skall vara inom klubbens verksamhetsområde.

 

Domare får ej döma hund som denne dömt tidigare till 1.a ökl.

Anmälan skall vara insänd i förväg på Örebro läns stövarklubbs hemsida.

Där skall anges provmark och domarens namn. Bestämmande av

provdag skall göras senast dag före provdag och kan anmälas till domaren.

Hund skall ha uppnått 15 månaders ålder för att få starta på jaktprov i öppenklass. Start i unghundsklass är mellan 12-24 mån, endast ett 1:a pris får erhållas i denna klass.

Vid start i öppenklass/unghundsklass får hund starta på hemmamark tills den erövrat

första pris. Stamtavla och ID-märkning skall uppvisas för domaren.

Hundägare är ansvarig för att hunden ej driver fredat vilt.

 

 

Anmälan på hemsidan helst alternativt sänds till: Leif Jansson, Forsnästorp 310, 691 92 Granbergsdal.

Eller via E-post: slejansson108@gmail.com

 

O.B.S! Alla starter vid jaktprov skall anmälas enligt ovan.