Styrelse

Ordförande


Daniel Ingehult Gustavsson

daniel_ingehult@hotmail.com

073-3847036    070-4226268

Webansvarig samt medlemsansv.

Sekretare


Linda Tengelin

linda.tengelin@icloud.com

070-6979303

Sekr. samt e-postansvarig

Ledamot


Leif Jansson

slejansson108@gmail.com

070-5873568

Resultatrapportör jaktprov

Ledamot


Johan Appelgren

johanappelgren1@hotmail.com

070-2419795

Regelansvarig Jaktprov

V. ordförande


Juhani Dahlbacka


070-7527828


Kassör


Hans Liberg

hans.liberg@telia.com

070-2396402

Ledamot


Arto Nieminen

nieminenarto@hotmail.com

070-3502530

Utsällningsansvarig

Aspirantansvarig