Styrelse

Ordförande

Arto Nieminen

nieminenarto@hotmail.com

070-3502530

Utsällningsansvarig
MedlemsansvarigSekretare


Torbjörn Fimmerstad torbjornfimmerstad@gmail.com 0737655640

Vice Utställningsansvarig

Ledamot


Johan Appelgren

johanappelgren1@hotmail.com

070-2419795

Regelansvarig Jaktprov

V. ordförande


Martin Eriksson
Martin970611@outlook.com

070-3787114

Webbansvarig

Kassör


Hans Liberg

hans.liberg@telia.com

070-2396402

Ledamot


Daniel Ingehult Gustavsson

daniel_ingehult@hotmail.com

070-4226268

Aspirantansvarig


Ledamot


Leif Jansson

slejansson108@gmail.com

070-5873568

Resultatrapportör jaktprov