Start

Senaste nytt


räv3_edited1
fia2
800px-Bruno_Liljefors_-_Winter_Hare
thumbnail_Image
thumbnail_Image (1)
Domarekonferens 2020
Freia Finsk
IMG_0219 X
Kyrkjakten 2020 Samling
Kyrkjakten 2020 Delar ur styrelsen plus Henrik
Kyrkjakten 2020 Nöjd skytt

JUBILEUM

ÖLSTKL

80 år


Styrelsen har beslutat att bjuda på 1st ÖKL start till medlemmar som startar sin hund på jaktprov.

Under säsongen 1/9-2023 till 29/2-2024 Detta i stället för ”BALUNS” i någon form.

Vi tyckte att det tjänar mer vårt syfte med klubbens verksamhet.

Styrelsen

Ps. 1st ÖKL- start gratis per medlem.

1st EKL- start gratis per medlem, dock endast första dagen gratis, andra dag avgift.

(gäller ej om man har använt ÖKL gratis tidigare)

Klubben fyller 80 år den 19/9-2023 Det är en riktig ”mansålder”.


Mycket har det hänt under de här åren. Jakten för oss Stövarjägare har genomgått förändringar och villkoren har ändrats radikalt. För oss i fel riktning, skulle man kunna påstå,och i mycket mot våran vilja. Den största orsaken av nedgången är VARGEN!


Tidigare historik i skrift befarade redan då vad som komma skulle. Besluten som är tagna av icke involverade eller inblandade instanser utanför våran påverkan. Demokratins nackdelar? Blickar man bakåt så hade vi ca. 350medlemmar på 80:talet (se tidigare historik) som i dagsläget är ca. 80: medlemmar. Betydande tapp.


Utställnings verksamhet har gått ner, i för sig inte så konstigt. Underlaget är inte så stor längre. I Ånnaboda hade vi vid 80 talet och 90 talet dubbla utställnings ringar. Då var Lars-Olof Persson (nu mera hedersmedlem och tidigare Ordförande under 21 års tid för oss) och Arne Gerhardsson de tongivande personerna som höll i trådarna utan att därför glömma de icke namngivna som hjälpt till. Stort Tack till dom!


I dagsläge har vi samarbete med Bergslagens Beagelklubb för att kunna arrangera utställning. På jaktprovs sidan ser vi en nedgång likaså, brist på startande hundar är uppenbar.


Lite till om våran historik.

För att inte gräva ner oss för djupt så har vi ändå haft en del ljuspunkter och framgångar i våran klubb och medlemmar som har startat sina hundar och bör nämnas.

SM deltagare osv. Hamiltonstövaren Lalabons Frej äg. Åke Carlsson SM-1996 plac. 4 NM 1996 plac. Lag 3, SM 1997 plac. 7. Schillerstövaren Gyltbons Rambo äg. Rolf Gunnarsson SM VINNAREN 2006, Klubbens enda SM vinnare. Finskstövaren Åivets Nemo äg. Stig Hulldin SM 2010 plac. 3. Finskstövaren Freia äg. Hans Liberg SM 2017 plac. 6. Nämnas bör också Finskstövaren Stej äg. Tord Gustavsson som vid Växsjö-provet 2020 plac. 4 och det på Sveriges största jaktprov med +50 startande .


Vi är som tidigare historik bekräftade en av de minsta lokal klubbar under Svenska Stövarklubbens regi. Nuvarande styrelse har ambition att driva ÖLSTKL vidare för ekonomiskt går det helt OK för oss.


Tack för det mycket ideella arbete som görs för klubben. Tack till alla, ingen nämnd, ingen glömd!Ps. Om det skulle vara så att tryckfels nisse uppenbara sig i texten ovan så hör av er så rättar vi till.

                                                                                           2023-09-15

Hej igen!


Snart är det dags att släppa våran fyrbenta vänner, först lite övning och sen skarpt läge.

Tänkte på första september. Hoppas vi kan göra det utan allt för stora risker. Läget är inte enligt min uppfattning bättre?

Det har säkert tillkommit flera nya individer som vi hundägare inte uppskattar.


Nåväl jakt säsongen är i alla fall på gång. Ni medlemmar har väl uppmärksammat att Hemsidan har fått nytt utseende. Vi jobbar på den och inget är hugget i sten hur den ska se ut framleds. Vi är tacksamma om idér, förbättringar osv från er.

Hör av till webansvarig i sådana fall. (martin970611@outlook.com)


Kommande verksamhet hittar ni under jaktprov, utställning(dock är 2024 års utställning inställt men vi återkommer 2025) samt senaste nytt.


Styrelsen efterlyser en person till valberedning som inte blev tillsatt under årsstämman. Finns det någon välvillig så hör av er!


Fem personer kan tänka utbilda sig till jaktprovsdomare och fler vill vi se som kan komma med. Anmäl er till Daniel ! Om intresse finnes!

Att bli jaktprovsdomare är inte gort på en gång, kanske två jaktår är rimlig tid att räkna med.

Resterande domare som inte kunde närvara utbildningen om nya regelrevidering och IT- systemet kommer bli inkallade för genomgång. Leif och Johan tar hand om det.


Styrelsen hade möte den 13/8 och då besluta de vi en del som vi kommer att redovisa när protokollet är renskrivet och justerat. Styrelsen i ÖLSTKL önskar er medlemmar en trevlig och god jaktsäsongs start!

Mer blänkare kommer så snart vi har något på Hemsidan.


Mvh. Ordförande                                                                        2023-08-16

Hej på er medlemmar!

Vid Årsstämman den 23 april 2023 blev jag vald till Ordförande. Igen efter många års från fälle, visserligen har jag varit med i styrelsen under mellantiden, med lite olika sysslor.
Jag tackar för förtroendet.
Under årsstämman kom önskemål om saker som vi ska ta hand om. I första hand Hemsidan som önskades bli aktivare och mer informativ mot medlemmar.
Kanske göra om den ? Tillgänglig till flera som kan skriva inlägg, rapporter om händelser och eventuellt bilder ? Dit vill Styrelsen ha idér från er medlemmar, ta gärna kontakt med oss! Undersökning pågår hur ev nya Hemsidan ska tas fram och hur den ska se ut. Arbete om hemsidan är på gång!

Våran främsta uppgift är ju förstås ge medlemmar bra möjligheter att kunna starta och meritera sina Hundar. Samtid behöver vi utbilda nya Jaktprovs domare. Anmäl er till utbildningen, gärna yngre personer, förnyelse är välkommet, vi är tillräckligt många som inte har så lång steglängd längre!

Under mötet framgick det att vi är 76 medlemmar i Ölstkl nuläge. Kräftgång med andra ord. Hoppas på under att återväxten repar sig. Tyvärr har vi mycket emot oss!!! Vi som vill jaga med våran Stövare!!! Generationsväxling? Kanske? Men den största orsaken är utan tvekan VARG! Vi har knappt någon område i våran län som inte är påverkat.
Då är inte lätt att vara Stövarjägare (även andra lös hunds ägare att inte glömma, vi sitter i samma båt) 9 st länsägna revir-par pluss 6 revir-par i länsgränser, enligt senaste information från myndigheter som har koll.
Detta gör livet surt för oss.

Lösningen på nämnda frågan ??? SKK,Jägarorganisationer,Politiker, Länssyrelsen, Natusvårdverket, Regeringen och EU .Ja ni får själva bilda er en uppfattning ?? Nu i september fyller Ölstkl 80år, det var nämligen 19-09-1943 som klubben blev till.
Kan vara något att uppmärksammas?
I stämman kom det upp, men någon beslut togs det inte . Styrelsen kanske kommer på något.

För oss som är j-provs domare pågår utbildning av regelrevidering och nya it-system för redovisning av jaktprov. De flesta har genomgått utbildningen, samt några som inte hade möjlighet närvara står på tur. Kallelse kommer till er. Ja nu får det vara nog från mig den här gången. Hoppas att alla ni har det bra under sommaren. Väl mött. Arto/Orförande


"OBS DETTA GÄLLER MEDLEMMAR I 

HELLEFORS JAKTSKYTTEKLUBB"


Jaktdag med stövare


Härmed bjuds du som är småviltjägare i Hellefors
Jaktskyttklubb till en spännande jaktdag med stövare. Vi
jagar hare med raserna Hamiltonstövare, Luzernerstövare,
Smålandstövare samt Dunkerstövare.
Vi träffas vid Hecklan och jakten kommer att ske på
Silvergruvans och Sävsjöns jaktrutor. Hellefors
Jaktskytteklubb bjuder på korv med bröd efter avslutad
jakt.


Datum för jakten är den 30/9 och intresserade måste
anmäla sitt deltagande. Anmäl dig till Juhani Dahlbacka på
070-7527828 alt juhani.dahlbacka@telia.com senast den
23/9. Efter sista anmälningsdagen kommer du att få
information om tid, plats och annat.


Väl mött/ Styrelsen
Resultat KM & DM-uttagning 2023


Resultat från KM & DM-uttagning finns att se under flik jaktprov  eller klicka på länk nedan. Vinnare Fallaskogens Messi.Nytt för iår är att klubben ersätter klubbmedlem som startar på jaktprov med förstagångsstartande hund i Ökl. Kontakta kassör efter anmälan i hundprov.


Lördagen den 18:e februari 2023 anordnades kyrkjakten runt Lerbäck för tredje året i rad.

Stövarjakt efter hare stod på schemat denna dag.

Anmälningsavgiften gick oavkortat till Nyckelfonden, totalt samlades 16 800 kr in.

Det rapporterades om hardrev på varje jaktruta.

Resultatet av dagen blev 11 st skjutna harar.