Domarekonferens 2020

Domarekonferens 2020-08-15

Sex tappra stövardomare samlades lördag morgon samt två stövare. Bägge hade hare på benen med varierande drev. Pga värmen blev provsläppet kort. Efteråt diskuterades provregler i samband med fika.