Utställning Lunedets Camping 2022

Utställning vid Lunedets Camping, Karlskoga den 29:e maj 2022


Ett samarrangemang med Bergslagens Beagleklubb.


Domare: Morgan Wackt


Plats: Lunedets Camping, Karlskoga


För bokning av boende: www.lunedet.se alt. 0586-150 82


Anmälan skall vara tillhanda senast två veckor före utställningsdatum


Anmäl helst "elektroniskt" enligt ovan "anmälan utställning".Avgift samtliga klasser 300 kr Uppfödarklass är kostnadsfri.

Insättes på plusgiro 271120-8

Örebro läns Stövarklubb. Ange på inbetalningskortet vilken

hund som avses.Förfrågningar om utställningarna till Arto Nieminen

tel. 0586-72 87 31 alt. 070-350 25 30