Jaktprovsresultat 2020/2021

Jaktprovsresultat 2020/2021

Ökl-prov Hare:


1:a pris


Ham. SE40198/2018 Kärnträffens Hero äg Olov Björlin, Tived              120/48

2:a pris

Fin. SE41439/2018 Mokällans Zera äg Linus Sandkvist, Karlskoga         100/51

O:e pris

Fin. SE41439/2018 Mokällans Zera äg Linus Sandkvist, Karlskoga           33/11

Ham. SE19763/2016 Åhlstigens Zeba äg Anders Lönnström, Nora           12/14

Ekl-prov Hare:


0:e pris


Luz. SE17539/2017 Frostvallens Smilla äg. Linus & Linda Tengelin, Nora     Dag 1      90/51 

                                                                                                            Dag 2       0/8

Särskilt rävprov unghundsklass:


1:a pris


Tre. AS42457/2019 First Walker´s Krut äg Tobias Jansson, Bjursås               60/52


Små. SE30464/2019 Toro äg Daniel Ingehult Gustavsson, Åsbro                     60/54
RR-prov:


Tre. AS42457/2019 First Walker´s Krut äg Tobias Jansson, Bjursås              Godkänd