Ekl-prov Hällefors 9-10 feb 2019

Provet inställt då snömängden överstiger riktlinjerna för prov. Denna DM-uttagningen kommer att ske som ett ÖKL-prov hösten 2019 för elitklassberättiga hundarKlubbens EKL-prov tillika KM - och DM - uttagning kommer att gå av stapeln på Hellefors Jaktskytteklubbs marker den 9-10 februari 2019.


Kost & Logi kan bokas av hundägare vid Hällefors Vandrarhem, tel 0591-130 00. www.halleforsvandrarhem.com

där även kollegium kommer att hållas.


Hundägare kontaktar domare enligt utsänd startlista och bestämmer mötesplats.


Krav är att hundägare bokat upp en domare per provdag. Namnet på domare bifogas anmälan. Anmälan sker helst på hemsidan alternativt via kontakt med Leif Jansson tel. 070-587 35 68.


Startavgift: 500 kr + 200 kr p/provdag till berörd domare. Avgiften till klubben insättes i samband med anmälan på plusgirokonto 271120-8


Sista anmälningsdag: 2019-01-27


Kommissarie: Johan Appelgren, Rala 110, 692 92 Kumla.

Tel.: 070-241 97 95 E-post: johanappelgren1@hotmail.com


Fullmäktige: Arto Nieminen, Tel. 070-350 25 30


Varmt välkomnaStartande hundar:


SE17539/2017 Frostvallens Smilla   Äg. Linus Tengelin, Nora


SE42410/2013 Freia   Äg. Hans Liberg, Nora


SE50835/2015 Trittbergets Nicke  Äg. Arne Wennerberg, Degerfors

Elitklassprov den 9-10:e februari i Hällefors